2e Berap 2020

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

 • Gebiedsplan West Zeeuwsch Vlaanderen; Natuurlijk Vitaal (2004)
 • Gebiedsplan West Zeeuwsch Vlaanderen; Natuurlijk Vitaal, bijstellingsnota (2010)
 • Masterplan Aantrekkelijk Oostburg (2012)
 • Visie Duurzaam Sluis 2013-2020 (2013)
 • Masterplan Voorzieningen (2011)
 • Welstandsnota (2012)
 • Erfgoedvisie (2013)
 • Nota Strategisch eigendommenbeleid (2012)
 • Groenbeheerplan 2017-2021
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024
 • Beheerplan Openbare verlichting 2013-2022
 • Beheerplan speelterreinen 2009-2018
 • Beheerplan gebouwen 2013-2020
 • Notitie verkoop en verhuur van openbare grond 2017
 • Notitie handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2017
 • Wegenbeheerplan 2017-2026
 • Convenant met Stads- en Dorpsraden
 • Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 met jaarlijks een bijbehorend uitvoeringsprogramma
 • Ambitiedocument Wederopbouw Oostburg: Kwaliteiten en kansen Toetsingskader bij afgifte omgevingsvergunningen
 • Beleidsnota Archeologie, eerste herziening 2017
 • Kerkenvisie Sluis 2018
 • Voorwerpen in de openbare ruimte Gemeente Sluis 2016
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11