2e Berap 2020

Home

Realistisch begroten

In de 1e bestuursrapportage+ 2020 is een lijst opgenomen van fase 1 van realistisch begroten. We zijn inmiddels een aantal maanden verder en de inzichten (met name als gevolg van COVID-19) moeten worden bijgesteld. Daarbij blijven met name de bijstellingen van de belastingopbrengsten onzeker. We verwijzen hiervoor verder naar de (nog komende) COVID-19 rapportages. De overige posten zullen worden samengevoegd met fase 2 van realistisch begroten.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11