2e Berap 2020

Home

Realistisch begroten

Eerder is aangegeven dat de verwachting is dat deze fase eind 2020 volledig afgerond zou kunnen zijn. Een aantal elementen hebben dit inmiddels doorkruist:
- Covid-19 heeft een flinke impact op organisatie, zowel qua tijdbesteding als voor de mate van zekerheid waarin budgetten zich ontwikkelen.
- De aanstaande behandeling van het projectplan Sociaal Domein en visie Krachtig Verbonden heeft impact op het beleid en daarmee ook op de onderliggende budgetten.

Wat betekent dit voor de voortgang?
Allereerst is intern het realistisch begroten onderverdeeld in 3 delen:
- Ondersteuning;
- Beleid en beheer;
- Externe dienstverlening, waarvan het Sociaal domein deel uitmaakt.
Er is een aanvang gemaakt met een analyse van de budgetten Ondersteuning. De voorlopige uitkomsten daarvan laten een positief resultaat zien. Echter, ook hier is zowel de impact van beide beleidsdocumenten alsmede de Covid-19 crisis nog een onzekere factor.
De onderdelen Beleid en beheer en Externe dienstverlening zijn sterk afhankelijk van de besluitvorming rondom het projectplan Sociaal Domein en de visie Krachtig Verbonden. We achten het dan ook beter om deze besluitvorming en realistisch begroten volgtijdelijk op te pakken. Dat wil zeggen dat de uitwerking van realistisch begroten fase 2 van de gerelateerde budgetten in de clusters Beleid en beheer en Externe dienstverlening pas in beeld kunnen worden gebracht nadat beide beleidsdocumenten zijn vastgesteld.
Voor de planning betekent dit dat we verwachten de raad begin 2021 de resultaten van fase 2 van realistisch begroten te kunnen voorleggen in de vorm van een begrotingswijziging.

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11