2e Berap 2020

Programma's

Programma 2: Economie

 • Coalitieprogramma: Dynamisch, continuerend en grensverleggend (2018-2022)
 • Visiedocument Krachtig Verbonden 2016-2020 (2015)
 • Activiteitenplan Recreatie en Toerisme 2.0
 • Kadernota recreatief verblijf (2012)
 • Horecabeleid Sluis (2014)
 • Nota terrassenbeleid (2017)
 • Regionaal bedrijventerreinprogramma Zeeuws Vlaanderen 2016-2025 (2017)
 • Bad-Cadzand; Zeeuwse wellness en vitaliteit met internationale allure
 • Uitvoeringsprogramma badstatus Cadzand-Bad (2014)
 • Strandnota Toekomst van het strand (2016)
 • Nota Grondbeleid 2015-2020 (2016)
 • Regionale woningmarktafspraken Zeeuws Vlaanderen (2013)
 • MKBA Zeeuws Vlaanderen (2013)
 • Ontwikkelingsplan Natuurlijk Stijlvol Cadzand Bad (2006)
 • Schilvisie Cadzand-Bad (2011)
 • Masterplan havengebied Breskens
 • Koersdocument uitwerking sociaal economisch uitvoeringsplan op basis van het Visiedocument Krachtig Verbonden 2016-2020 (2015)
 • Convenant Kustvisie (2-17)
 • Prestatieafspraken met Woongoed ZVL
 • Nota Venten gemeente Sluis 2016
Deze pagina is gebouwd op 11/04/2020 08:09:47 met de export van 11/04/2020 07:58:11